Organisatie

Peter Meertens

Voorzitter

06-22180177 / petermeertenspruppers@gmail.com

Jarco Meertens

Penningmeester

06-24728598 / jarcomeertens@hotmail.com

Is sinds 2013 penningmeester bij RKVVM. Hij is eindverantwoordelijk voor het financieel beleid binnen RKVVM. Rondom het doen van uitgaven voor/namens RKVVM zijn enkele spelregels opgezet.

Maurice Prevoo

Secretaris

Als secretaris onder andere verantwoordelijk voor de verspreiding van alle poststukken binnen de club en het centrale punt in de inkomende en uitgaande post binnen RKVVM.

Adviseur bestuur

Jef Ritzen

Algemeen bestuurslid

043-4582332 / jcl.ritzen@home.nl

Het algemeen bestuurslid is belast met het bewaken en behouden van de clubcultuur binnen het bestuur.

Maurice Prevoo

Jeugdzaken

06-13968106 / mp10@home.nl

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Dit bestuurslid is de afgevaardigde vanuit de jeugdcommissie. Samen met deze commissie stuurt hij de jeugdafdeling aan. Een belangrijke functie binnen het bestuur, gezien de doelen die RKVVM heeft; nu en naar de toekomst toe!

Noël Mingels

Communicatie

06-51829512 / noelmingels@hotmail.com

Dit bestuurslid is eindverantwoordelijk voor de communicatie en PR naar de leden toe, maar ook naar derden toe. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwsbrieven en deze website.

vacant

Facilitaire zaken

 

 

Eindverantwoordelijk bestuurslid voor alle facilitaire zaken rondom het voetbalcomplex. Hij heeft regelmatig contact met de gemeente. Daarnaast stuurt hij de commissie onderhoud aan, die de velden onderhouden. Tevens bewaakt dit bestuurslid het eigen meerjaren-onderhoudsplan rondom het complex en het gebouw.

Chrit Faarts

Voetbaltechnische zaken

Dit bestuurslid is eindverantwoordelijk voor het voetbal en de technische aspecten die hierbij horen. Hij maakt samen met de technische staf het beleid voor de komende jaren en is o.a. verantwoordelijk voor de contracten van de trainers

Stefan Pruppers

Vrijwilligerszaken

0646750778 / stefanpruppers@hotmail.com

Dit bestuurslid is eindverantwoordelijk voor alles rondom de vrijwilligers binnen RKVVM. Omdat dit een zeer uitgebreide functie is, doet hij dit niet alleen, maar samen met een commissie die allemaal deel-aandachtsgebieden hebben. Rol van hen is een aanspreekpunt zijn voor de vrijwilligers binnen RKVVM en het bewaken van de continuïteit binnen alle
vrijwilligersonderdelen.