Aanmeldformulier

Achternaam (verplicht)

Roepnaam (verplicht)

Voornamen

Adres (verplicht)

Postcode en Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Nationaliteit (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Geboorteplaats (verplicht)

Email adres (verplicht)

Datum aanmelding (verplicht)

Legitimatie (verplicht vanaf 16 jaar)
paspoortrijbewijsID

Documentnummer legitimatie

Nota of automatische incasso (verplicht, indien gekozen wordt voor nota worden er €5,- administratiekosten extra in rekening gebracht per seizoen)
notaautomatische incasso

Rekeningnummer

Tenaamstelling rekening

Eerder gevoetbald?
(Zoja, bij welke vereniging en in welk tijdvak?)

Ja, ik heb de presentatie en documentatie over het vrijwilligersbeleid van RKVVM doorgelezen en ga er mee akkoord.

Ja, ik heb het online formulier met betrekking tot welk vrijwilligers werk ik ga doen ingevuld.

 

RKVVM moet weer een betrokken voetbalclub zijn, die breed wordt gedragen door alle leden en voor alle leden. Het wordt van leden verwacht dat ze, naast de contributie, ook op een andere manier een bijdrage leveren aan de vereniging RKVVM. Meer informatie hierover is te vinden in deze presentatie >>>

Er is een overzicht gemaakt van alle vrijwilligers taken binnen RKVVM waarvoor je je kan opgeven >>>.

Er is geprobeerd een beknopt, maar zo volledig mogelijke overzicht te geven van de werkzaamheden, hoeveelheid tijd er aan besteed wordt en de frequentie van de werkzaamheden. Aan elke taak is ook een bepaald aantal punten toegekend; variërend van 1 tot 10. Dit punten aantal per taak is afhankelijk van tijd, verantwoordelijkheid en belasting/drukte.

Via de volgende link kunnen leden zich opgeven voor minimaal 4 verschillende vrijwilligers taken >>>

Enkele aanvullende spelregels/opmerkingen:

  • Indien men 10 punten behaalt binnen een seizoen dan zal de volledige contributie verhoging van 50 euro aan het einde teruggestort worden. Als het punten aantal minder is, dan zal naar rato de verhoging worden teruggestort.
  • De contributie verhoging gaat alleen in voor spelende leden. Het zou echter zeer wenselijk zijn als ook niet-spelende leden hun voorkeur aangeven indien gewenst.
  • Tot en met jeugdspelers van de JO15 zijn de ouders verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van de vrijwilligerstaken. De ouders voeren de taken namens hun kind uit. Dit hoeft alleen te gebeuren voor 1 kind (tot en met je de JO15) per gezin. Ook de contributie verhoging geld alleen voor maximaal 1 kind (tot en met JO15) van het gezin. Het is wel toegestaan dat bijvoorbeeld opa’s of oma’s deze taken uitvoeren.
  • De kantine medewerkers taak is opgesplitst in zaterdag, zondag, dinsdag/vrijdag en incidenteel. Van deze 4 taken mogen er maximaal 2 worden ingevuld.
  • JO17, JO19 en senioren leden zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun punten aantal. Partners en ouders zijn uiteraard van harte uitgenodigd om vrijwilligers werk te doen, maar kunnen geen punten verdienen.
  • Punten zijn niet overdraagbaar aan andere leden.
  • Op dit moment worden veel taken uitgevoerd door niet-spelende leden; die koesteren we uiteraard en blijven dan ook gewoon behouden tenzij hij of zij aangeeft dit niet meer te willen. Sommige taken worden ook noodgedwongen uitgevoerd door vrijwilligers die ook zeer veel andere taken uitvoeren en misschien wat minder willen doen.

Het hoofdbestuur, de werkgroep vrijwilligersbeleid en de huidige vrijwilligers rekenen op uw medewerking zodat RKVVM klaar is voor een gezonde toekomst gedragen door en voor alle leden.

Nadat uw persoonlijke gegevens in de RKVVM- en KNVB-administratie zijn opgenomen, ontvangt u bericht van RKVVM t.a.v. trainingstijden en wedstrijddagen.