Lid worden

Aanmelden

Via de button aan de rechterkant kun je het aanmeldformulier digitaal invullen en opsturen. Alvast welkom bij de club!

Overschrijven

Indien een nieuw lid de afgelopen 3 jaar op de ledenlijst van een andere vereniging heeft gestaan heeft hij/zij overschrijving nodig. Overschrijving naar of van een andere club in het stille seizoen dient te gebeuren voor 31 mei, anders is er dispensatie nodig.

 
 

Contributie

€190,- per seizoen

€145,- per seizoen

€126,- per seizoen

€76,- per seizoen

€158,- per seizoen

€65,- per seizoen

€134,- per seizoen

 

RKVVM moet weer een betrokken voetbalclub zijn, die breed wordt gedragen door alle leden en voor alle leden. Hier is een cultuuromslag voor nodig; Het wordt van leden verwacht dat ze, naast de contributie, ook op een andere manier een bijdrage leveren aan de vereniging RKVVM. Meer informatie hierover is te vinden in deze presentatie >>>

Er is een overzicht gemaakt van alle vrijwilligers taken binnen RKVVM waarvoor je je kan opgeven >>>.

Er is geprobeerd een beknopt, maar zo volledig mogelijke overzicht te geven van de werkzaamheden, hoeveelheid tijd er aan besteed wordt en de frequentie van de werkzaamheden. Aan elke taak is ook een bepaald aantal punten toegekend; variërend van 1 tot 10. Dit punten aantal per taak is afhankelijk van tijd, verantwoordelijkheid en belasting/drukte.

Via de volgende link kunnen leden zich opgeven voor minimaal 4 verschillende vrijwilligers taken >>>

Enkele aanvullende spelregels/opmerkingen:

  • Indien men 10 punten behaalt binnen een seizoen dan zal de volledige contributie verhoging van 50 euro aan het einde teruggestort worden. Als het punten aantal minder is, dan zal naar rato de verhoging worden teruggestort.
  • De contributie verhoging gaat alleen in voor spelende leden. Het zou echter zeer wenselijk zijn als ook niet-spelende leden hun voorkeur aangeven indien gewenst.
  • Tot en met jeugdspelers van de JO15 zijn de ouders verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van de vrijwilligerstaken. De ouders voeren de taken namens hun kind uit. Dit hoeft alleen te gebeuren voor 1 kind (tot en met je de JO15) per gezin. Ook de contributie verhoging geld alleen voor maximaal 1 kind (tot en met JO15) van het gezin. Het is wel toegestaan dat bijvoorbeeld opa’s of oma’s deze taken uitvoeren.
  • De kantine medewerkers taak is opgesplitst in zaterdag, zondag, dinsdag/vrijdag en incidenteel. Van deze 4 taken mogen er maximaal 2 worden ingevuld.
  • JO17, JO19 en senioren leden zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun punten aantal. Partners en ouders zijn uiteraard van harte uitgenodigd om vrijwilligers werk te doen, maar kunnen geen punten verdienen.
  • Punten zijn niet overdraagbaar aan andere leden.
  • Op dit moment worden veel taken uitgevoerd door niet-spelende leden; die koesteren we uiteraard en blijven dan ook gewoon behouden tenzij hij of zij aangeeft dit niet meer te willen. Sommige taken worden ook noodgedwongen uitgevoerd door vrijwilligers die ook zeer veel andere taken uitvoeren en misschien wat minder willen doen.

Het hoofdbestuur, de werkgroep vrijwilligersbeleid en de huidige vrijwilligers rekenen op uw medewerking zodat RKVVM klaar is voor een gezonde toekomst gedragen door en voor alle leden.

Afmelden senioren

Het afmelden van leden geschiedt, uitsluitend schriftelijk, bij Michiel Janssen (michiel-karin@kpnmail.nl). Leden die in de loop van het seizoen niet meer actief zijn om welke reden dan ook (blessures, verhuizing etc) dienen toch het volledige bedrag te betalen. Seniorenleden worden pas als lid uitgeschreven als alle (eventueel) verstrekte spullen (denk aan trainingspak en sporttas) zijn ingeleverd.

Afmelden junioren

Als uw kind wil stoppen met voetballen geef dit dan schriftelijk of telefonisch (0647374524) door aan Ruud van Wissen. Wordt uw zoon/dochter in de loop van een seizoen afgemeld, dan bent u toch de contributie voor het volledige seizoen verschuldigd.

Jeugdleden worden pas als lid uitgeschreven als alle (eventueel) verstrekte spullen (denk aan trainingspak en sporttas) zijn ingeleverd.

Beheer ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Michiel Janssen. Om deze administratie up-to-date te houden worden de leden verzocht wijzigingen zoals telefoonnummers, email adres, bankrekeningnummer en woonadres aan hem door te geven via email. Geef uw wijzingen door via het formulier aan de rechterkant.

Thanks!

Bedankt voor het up-to-date houden van uw gegevens!

Required fields not completed correctly.