• Home
  • /Nieuws
  • /Vrijwilligersbeleid; teruggave en inschrijving 2019-2020
Vrijwilligersbeleid; teruggave en inschrijving 2019-2020

Vrijwilligersbeleid; teruggave en inschrijving 2019-2020

Beste leden van RKVVM,

Afgelopen seizoen was het eerste seizoen waarin het nieuwe vrijwilligersbeleid van RKVVM is ingegaan. Het heeft vele nieuwe vrijwilligers opgeleverd en enkele nieuwe initiatieven; we mogen dus wel van een klein succes spreken. We zijn er echter nog niet en vrijwilligers zijn nog altijd schaars! Belangrijk is om de trend van afgelopen seizoen door te zetten zodat RKVVM ook in de toekomst een leuke en gezellige club blijft waarbij er meer te beleven is dan alleen maar voetbal.

Afhandeling vrijwilligersbijdrage 2018-2019

Op dit moment is de penningmeester bezig met de afhandeling van de teruggave van de vrijwilligersbijdrage over het seizoen 2018-2019. Spelende leden zullen in de loop van de komende dagen/weken de bijdrage (gedeeltelijk) teruggestort krijgen, mits ze afgelopen jaar vrijwilligerswerk hebben gedaan binnen RKVVM. Mocht het zo zijn dat spelende leden hun geld niet of gedeeltelijk hebben terug gekregen terwijl ze er wel recht op hebben, dan dienen ze contact op te nemen met de ledenadministratie. We hebben alles zorgvuldig gecontroleerd echter het is allemaal handmatig werk, en waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt.

Inschrijven vrijwilligerstaken 2019-2020

Er is een overzicht gemaakt van alle vrijwilligerstaken binnen RKVVM; deze is te vinden op www.rkvvm.nl via deze link. Er is geprobeerd een beknopt, maar zo volledig mogelijke overzicht te geven van de werkzaamheden, hoeveelheid tijd er aan besteed wordt en de frequentie van de werkzaamheden. Aan elke taak is ook een bepaald aantal punten toegekend; variërend van 1 tot 10. Dit puntenaantal per taak is afhankelijk van tijd, verantwoordelijkheid en belasting/drukte.

Via onderstaande link kunnen leden zich opgeven voor minimaal 4 verschillende vrijwilligers taken. Er zullen ook nog wat andere vragen worden gesteld; onder meer om in de toekomst beter te kunnen inspelen op specifieke taken. Indien u al afgelopen seizoen een opgave heeft gedaan hoeft dat niet opnieuw. Aan (de ouders van) nieuwe leden en aan leden die dit nog niet hebben gedaan het dringende verzoek om de opgave te doen via onderstaande link:

Klik hier om naar de vrijwilligerstaak opgave RKVVM te gaan

Meer informatie over het vrijwilligersbeleid binnen RKVVM is te vinden op www.rkvvm.nl/vrijwilligers

Het hoofdbestuur, de werkgroep vrijwilligersbeleid en de huidige vrijwilligers rekenen op u medewerking zodat RKVVM klaar is voor een gezonde toekomst gedragen door en voor alle leden.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep vrijwilligersbeleid