VOG beleid RKVVM/SJO Krijtland

VOG beleid RKVVM/SJO Krijtland

Binnen SJO Krijtland is de afspraak gemaakt dat vrijwilligers verplicht zijn om een VOG verklaring te hebben en deze te kunnen overhandigen aan de secretaris. Binnen FC Gulpen is dit al breed ingevoerd en nu gaan ook sv Sibbe en RKVVM dit doen. Er is daarom een VOG beleid opgesteld, samen met NOC-NSF. dit beleid is hier te lezen. Op dit moment toetst het ministerie of RKVVM aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen tot het aanvragen van VOG’s voor hun vrijwilligers.

Binnen RKVVM wordt begonnen met alle jeugdleiders, omdat deze werken met de meest kwetsbare groep. Zodra de aanvraag is goedgekeurd ontvangen alle jeugdleiders automatisch een e-mail met een korte vragen lijst. Vervolgens kan dan het VOG worden aangevraagd waarna het bij goedkeuring word verzonden per post naar de jeugdleider. Deze dient dan het origineel te overhandigen aan de secretaris. De gehele aanvraag procedure is gratis en volledig digitaal.

Meer informatie volgt te zijner tijd.