Opgave vrijwilligerstaken 2018-2019

Opgave vrijwilligerstaken 2018-2019

Beste leden van RKVVM,

Zoals al eerder is aangekondigd en vermeld gaat het vrijwilligers beleid van RKVVM met ingang van het komende seizoen 2018-2019 drastisch veranderen. Doel is om RKVVM weer een club te laten worden die gedragen wordt door alle leden en voor alle leden.  Meer informatie is vinden via deze link. Na de goedkeuring op de ledenvergadering in januari, twee informatieavonden in februari en alle overige feedback van leden is de werkgroep aan de slag gegaan met het verder implementeren van dit beleid.

Er is een overzicht gemaakt van alle vrijwilligers taken binnen RKVVM; deze is te vinden via deze link. Er is geprobeerd een beknopt, maar zo volledig mogelijke overzicht te geven van de werkzaamheden, hoeveelheid tijd er aan besteed wordt en de frequentie van de werkzaamheden. Aan elke taak is ook een bepaald aantal punten toegekend; variërend van 1 tot 10. Dit punten aantal per taak is afhankelijk van tijd, verantwoordelijkheid en belasting/drukte.

Via onderstaande link kunnen leden zich opgeven voor minimaal 4 verschillende vrijwilligers taken. Er zullen ook nog wat andere vragen worden gesteld; onder meer om in de toekomst beter te kunnen inspelen op specifieke taken. Het opgeven voor taken kan tot en met zondag 13 mei. Daarna zullen de nieuwe vrijwilligers worden ingedeeld en ontvangt u verdere instructies specifiek voor de ingedeelde taak. Ingangsdatum voor dit nieuwe beleid is de start van het nieuwe seizoen: 1 augustus 2018

Klik hier om naar de vrijwilligerstaak opgave RKVVM 2018-2019 te gaan

Enkele aanvullende spelregels/opmerkingen:

  • Indien men 10 punten behaalt binnen een seizoen dan zal de volledige contributie verhoging aan het einde teruggestort worden. Als het punten aantal minder is, dan zal naar rato de verhoging worden teruggestort.
  • De contributie verhoging gaat alleen in voor spelende Het zou echter zeer wenselijk zijn als ook niet-spelende leden hun voorkeur aangeven indien gewenst.
  • Tot en met jeugdspelers van de JO15 zijn de ouders verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van de vrijwilligerstaken. De ouders voeren de taken namens hun kind uit. Dit hoeft alleen te gebeuren voor 1 kind (tot en met je de JO15) per gezin. Ook de contributie verhoging geld alleen voor maximaal 1 kind (tot en met JO15) van het gezin. Het is wel toegestaan dat bijvoorbeeld opa’s of oma’s deze taken uitvoeren.
  • De kantine medewerkers taak is opgesplitst in zaterdag, zondag, dinsdag/vrijdag en incidenteel. Van deze 4 taken mogen er maximaal 2 worden ingevuld.
  • JO17, JO19 en senioren leden zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun punten aantal. Partners en ouders zijn uiteraard van harte uitgenodigd om vrijwilligers werk te doen, maar kunnen geen punten verdienen.
  • Punten zijn niet overdraagbaar aan andere leden.
  • Op dit moment worden veel taken uitgevoerd door niet-spelende leden; die koesteren we uiteraard en blijven dan ook gewoon behouden tenzij hij of zij aangeeft dit niet meer te willen. Sommige taken worden ook noodgedwongen uitgevoerd door vrijwilligers die ook zeer veel andere taken uitvoeren en misschien wat minder willen doen.

Het hoofdbestuur, de werkgroep vrijwilligersbeleid en de huidige vrijwilligers rekenen op u medewerking zodat RKVVM klaar is voor een gezonde toekomst gedragen door en voor alle leden.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep vrijwilligersbeleid