RKVVM klaar maken voor de toekomst?!

RKVVM klaar maken voor de toekomst?!

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Het hoofdbestuur heeft aangekondigd op de ledenvergadering van september 2017 dat een kleine werkgroep zou gaan kijken hoe het vrijwilligers probleem binnen RKVVM op te lossen zou zijn en daarmee de club ook klaar te maken voor de toekomst.

Deze werkgroep is aan de slag gegaan en heeft een plan als voorstel gepresenteerd op de jaarlijkse ledenvergadering op zondag 7 januari jongstleden. Het voorstel is vervolgens goedgekeurd door de ledenvergadering; dit betekent dat de werkgroep verder kan gaan met de uitvoering en detaillering.

RKVVM moet weer een betrokken voetbalclub zijn, die breed wordt gedragen door alle leden en voor alle leden. Hier is een cultuuromslag voor nodig; Het wordt van leden verwacht dat ze, naast de contributie, ook op een andere manier een bijdrage leveren aan de vereniging RKVVM.

Meer informatie is te vinden in de presentatie die via deze link is te bekijken

Vanwege de consequenties die dit heeft voor alle spelende leden en ouders van jeugdleden willen we graag 2 extra mogelijkheden bieden om dit plan te kunnen presenteren en om samen naar oplossingen en antwoorden te zoeken.

  • Woensdag 21 februari om 20:00u in de kantine van RKVVM
  • Zaterdag 24 februari om 10:30u in de kantine van RKVVM

Tot dan!

Met sportieve groet,

Hoofdbestuur en werkgroep vrijwilligersaanpak