• Home
  • /Nieuws
  • /Rapport RIVM: kunstgrasverbod opgeheven
Rapport RIVM: kunstgrasverbod opgeheven

Rapport RIVM: kunstgrasverbod opgeheven

Beste RKVVM-ers,

Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Dit is in grote trekken omschreven de uitkomst van het RIVM rapport van december 2016 volgend op de uitzending van Zembla waarover wij jullie in oktober van het vorige kalenderjaar reeds informeerden. De conclusies van het RIVM zijn besproken bij gelegenheid van de jaarvergadering van RKVVM van afgelopen zondag 8 januari en hebben ertoe geleid dat unaniem besloten is om het tot nog toe uitgevaardigde speelverbod op kunstgrasvelden per direct op te heffen. Wij vertrouwen er op jullie allen hiermee afdoende te hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen zijn dan kunnen deze uiteraard altijd gesteld worden.

Link naar het RIVM rapport

Met sportieve groet,

Bestuur RKVVM