UPDATE: Kunstgrasveld

UPDATE: Kunstgrasveld

Beste RKVVM-ers,

Vorige week woensdag informeerden wij jullie omtrent de commotie die ontstaan is rondom de rubberkorrels op het kunstgrasveld. We hebben het nieuws nauwlettend in de gaten gehouden. Daarnaast hebben we ook de signalen van onze leden, jeugdleiders en ouders serieus bekeken. RKVVM heeft daarom besloten om alle jeugd tot en met JO15 niet meer op kunstgras te laten spelen. Dit besluit hanteren wij totdat de onderzoeken naar de effecten van de korrels op de volksgezondheid zijn afgerond. Deze beslissing is genomen op basis van de zorgplicht voor onze jongste leden en ter verduidelijking voor alle betrokkenen.

In overleg met de leiders van JO17 en JO19 is besloten dat deze teams wel blijven trainen en spelen op het kunstgrasveld. In de komende periode worden de leiders van de overige jeugdteams verder ingelicht over het uitwijken naar grasvelden en de logistieke gevolgen hiervan.

Naast dit besluit hebben wij ook bij de gemeente aangedrongen op een gesprek op korte termijn. Wij willen dat de gemeente, als eigenaar van het kunstgrasveld, alle alternatieven serieus in overweging neemt. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte wanneer er ontwikkelingen zijn omtrent nieuwe onderzoeken of het gesprek met de gemeente.

Wij hopen iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat iedereen dit besluit zal respecteren. Mochten er onduidelijkheden zijn dan blijft er de mogelijkheid om contact op te nemen met Milan Gaber (milangaber1@gmail.com) of Noël Mingels (noelmingels@hotmail.com).

Met sportieve groet,
Bestuur RKVVM