• Home
  • /Nieuws
  • /Samenwerking RKVVM, FC Gulpen en sv Sibbe
Samenwerking RKVVM, FC Gulpen en sv Sibbe

Samenwerking RKVVM, FC Gulpen en sv Sibbe

De jeugdafdelingen van FC Gulpen, RKVVM en Sibbe hebben de laatste jaren te maken met een teruglopend ledenaantal: er worden steeds minder kinderen geboren en kinderen hebben tegenwoordig ook meer sporten en hobby’s om uit te kiezen. De jeugdcommissies van de verenigingen proberen door gerichte acties zoveel mogelijk kinderen enthousiast te maken om lid te worden van de voetbal verenigingen.

Desondanks is het door het teruglopend ledenaantal de afgelopen jaren bij enkele leeftijdscategorieën steeds moeilijker geworden om volwaardige teams te formeren waarbij we voldoende speeltijd voor onze jeugdleden kunnen garanderen. Soms kan het doorschuiven van spelers naar een hogere en/of lagere leeftijdscategorie tot een tijdelijke oplossing leiden. Deze oplossing is echter niet altijd mogelijk en heeft ook niet de voorkeur van de jeugdcommissies.

Een andere mogelijkheid om dit probleem aan te pakken is het vormen van combinatieteams met andere verenigingen. Dit soort samenwerkingsverbanden zien we overigens ook steeds vaker bij veel clubs in onze regio die met dezelfde problemen kampen. FC Gulpen en RKVVM/Sibbe hebben de afgelopen periode gesproken over een samenwerking van beide jeugdafdelingen. Enerzijds met als doel om ervoor te zorgen dat de jeugd van Gulpen, Margraten en Sibbe ook in de toekomst kunnen blijven voetballen in de directe omgeving. Anderzijds om ook de mogelijkheid te kunnen bieden kwalitatief stappen te maken.

De verenigingen bleken veel overeenkomsten te hebben op het gebied van voetbalzienswijze, maar ook op het gebied van organisatie en beleid. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor een langdurige en structurele samenwerking.

Maandag 31 mei j.l. hebben de jeugdcommissies van de drie verenigingen met steun van de hoofdbesturen dan ook besloten om vanaf seizoen 2016/2017 de bestaande samenwerking tussen RKVVM en Sibbe uit te breiden met FC Gulpen. Het voornemen is om deze samenwerking ook in de jaren daarna voort te zetten.

Het nieuwe seizoen zullen we op de A, B, C en D jeugd (Onder 19 tot en met onder 13) gaan samenwerken en afhankelijk van de behoeften en het aantal beschikbare spelers combinatieteams vormen. Alle deze teams zullen in de competitie uitkomen onder de naam RKVVM/FC Gulpen/Sibbe.

Dit betekent voor het komende seizoen 2016-2017 het volgende:

A1 RKVVM/Gulpen/Sibbe (combiteam)
B1 RKVVM/Gulpen/Sibbe (combiteam)
B2 RKVVM/Sibbe
B3 FC Gulpen
C1 RKVVM/Gulpen/Sibbe (combiteam)
C2 RKVVM/Gulpen/Sibbe (combiteam)
C3 FC Gulpen
D1 RKVVM/Gulpen/Sibbe (combiteam)
D2 RKVVM/Gulpen/Sibbe (combiteam)
D3 RKVVM/Sibbe

Op alle E, F en MP teams zal er alleen een samenwerking zijn met sv Sibbe, zoals dit de afgelopen jaren ook al het geval was.

De komende periode zullen door de jeugdcommissies in overleg met de jeugdleiders verdere afspraken worden gemaakt over de indeling van de spelers binnen deze teams.

De trainingen en thuiswedstrijden van de combiteams zullen over de accommodaties van de verenigingen verdeeld worden. Dit zal per elftal verschillen en de leiders van de betreffende elftallen zullen spelers en ouders hier verder over informeren.

De jeugdcommissies denken met deze samenwerking jeugdvoetbal binnen de kernen van Margraten, Gulpen en Sibbe te hebben gewaarborgd voor de lange termijn en rekenen op uw begrip en medewerking om deze samenwerking succesvol te laten verlopen. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de jeugdcommissies.