Gij zult meer slenteren……

Gij zult meer slenteren……

De Nederlandse norm voor gezond bewegen voldoet niet. Wie veel loopt of staat, doet meer voor zijn gezondheid dan wie een half uurtje sport en daarna op de bank ploft, zegt de Maastrichtse bewegingswetenschapper Hans Savelberg.

Slenter je gezond was de titel die Savelberg meegaf aan de lezing die hij deze week hield over zijn nog niet gepubliceerde onderzoek. De universitair hoofddocent stelde drie bewegingsregimes op en vroeg achttien gezonde studenten om die drie regimes vier dagen achtereen te volgen. Het grote verschil was de zittijd. Bij het inactieve regime moesten de deelnemers veertien van de zestien uur blijven zitten. De twee uren die overdag overbleven, mochten ze lopen weight loss pills. Voor het sportieve regime werd een uur zittijd verruild voor matig intensief fietsen. Tijdens het slenterregime daalde de zittijd naar acht uur. Gesport werd er niet, maar de deelnemers moesten vijf uur lang staan, lopen of slenteren.

Bloedonderzoek leverde verrassende resultaten op: na het zit- en sportregime viel bij de studenten alleen een verschil waar te nemen in het gehalte apo-B, een eiwit dat slecht cholesterol naar de weefsels vervoert. Maar de hoeveelheid slecht cholesterol en triglyceriden in het bloed was in beide groepen eender, net als de gevoeligheid voor insuline. Dat ene uurtje sporten maakte dus niets uit. De slentergroep daarentegen sprong eruit: na vier dagen staan en rondlopen waren de bloedwaarden beter dan bij de andere beweegregimes. Het risico op hart- en vaatziekten en diabetes was daardoor gedaald.

Savelberg erkent dat het sportregime niet altijd comform de werkelijkheid is: mensen die bijna dagelijks een half uur matig intensief bewegen, zoals de beweegnorm nu luidt, zijn vaak ook op andere momenten van de dag actiever. Toch veranderen zijn onderzoeksresultaten het bestaande beeld over de relatie tussen bewegen en gezondheid, denkt hij: sporten kan een manier zijn om meer te bewegen, maar als je daarnaast weinig actief bent, heeft het geen nut. Savelberg hoopt een vervolgonderzoek te kunnen uitvoeren, bij een grotere groep en bij mensen met een risico op bijvoorbeeld diabetes. Ook wil hij uitzoeken hoe lang we níét moet zitten om gezonder te worden. Goed nieuws voor mensen die een hekel hebben aan sporten, denkt hij, of die niet goed intensief kunnen bewegen. De slogan ‘Gij zult bewegen’ kan van tafel, zegt hij, en dient te worden vervangen door de gezondheidscampagne ‘Gij zult niet zitten.’

Bron: de Volkskrant, Ellen de Visser