• Home
  • /Nieuws
  • /Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie 3 januari
Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie 3 januari

Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie 3 januari

Op 3 januari 2016 vindt de halfjaarlijkse ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie plaats. Het bestuur nodigt jou van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Om 13:30 uur start de vergadering in de kantine van RKVVM.

Aansluitend vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. Ook hiervoor nodigen wij jou en je partner van harte uit om feestelijk het nieuwe jaar in te luiden. Onder het genot van een hapje en drankje kan het afgelopen jaar uitgebreid geanalyseerd worden en kijken we vooruit naar het komende jaar.

De agenda is als volgt samengesteld:

Opening door de Voorzitter.
Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 26-06-2015.
Financieel verslag van de penningmeester.
Verslag van de kascontrolecommissie.
Verkiezing kascontrolecommissieleden.
Bestuursmutaties: Toetreden Chrit Faarts
Mededelingen van het bestuur.
Rondvraag
Sluiting