• Home
 • /Nieuws
 • /Scholing ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’
Scholing ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’

Scholing ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’

Trainers zijn geen artsen of fysiotherapeuten, maar er zijn wel sportmedische aspecten waar zij mee te maken krijgen. Bij een ongeval of een blessure kun je als trainer geen diagnose stellen. Maar er wordt wel wat van je verwacht. De één handelt snel, de ander blijft in twijfel steken. Je kunt niet niets doen. Je moet keuzes maken. Natuurlijk zijn er handelingsprincipes. Die kunnen houvast bieden, maar zijn niet altijd en overal geldig. Van belang is dat snel een verantwoorde inschatting wordt gemaakt over de ernst van het letsel. Door als trainer juist te handelen op het moment dat de blessure opgelopen wordt of het ongeval plaatsvindt kun je het herstel bevorderen.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft samen met NOC*NSF/ Academie voor Sportkader (ASK) en het Rode Kruis een bij(scholing) ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’ ontwikkeld.

Opzet / programma

Deze scholing bestaat uit e-learning en een praktijkdag.

E-learning

Ter voorbereiding op de praktijkdag dien je middels e-learning een aantal opdrachten uit te voeren:

 • Je krijgt via een filmpje fragmenten te zien van een sportsituatie waar zich een ongeval/blessure voordoet: hoe zou jij handelen? (30 minuten)
 • Snelcursus EHBO (2 uur, verplicht voor deelname aan de praktijkdag)
 • Snelcursus Reanimatie (2 uur, verplicht voor deelname aan de praktijkdag)

Praktijkdag

De praktijkdag bestaat uit drie modules:

 • Module 1 ‘Handelen bij sportongevallen en blessures’ (3 uur)
 • Module 2 ‘EHBO’ (2 uur)
 • Module 3 ‘Reanimatie’ (2 uur)

Na afloop ontvang je van de modules ‘EHBO’ en ‘Reanimatie’ een certificaat van het Rode Kruis. Voor de module ‘Handelen bij sportongevallen en blessures’ ontvang je een bewijs van deelname van de Vereniging voor Sportgeneeskunde en de Academie voor Sportkader.

Datum, tijd en locatie

Woensdag 2 december 2015, 10.00 – 18.00 uur op de Nationale Voetbal Vakbeurs, Evenementenhal Gorinchem, Langs de A15, afslag 28, Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00-13.00 uur Handelen bij sportongevallen en blessures
13.00-14.00 uur Lunch en mogelijkheid tot bezoeken Nationale Voetbal Vakbeurs
14.00-16.00 uur EHBSO
16.00-18.00 uur Reanimatie

Na afloop van de scholing is er mogelijkheid om de Nationale Voetbal Vakbeurs te bezoeken. De Nationale Voetbal Vakbeurs sluit om 21.00 uur.

De scholing wordt in meerdere plaatsen georganiseerd. Voor andere data van deze scholing kijk je op: www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/sportongevallen.

Voor wie

De bij(scholing) ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’ is bedoeld voor trainers, coaches, begeleiders, sportbuurtcoaches en combinatiefunctionarissen.
Om het interactieve karakter van de bij(scholing) te behouden kunnen zich maximaal 18 deelnemers inschrijven. Schrijf je dus snel in want vol=vol.

Leerdoelen

Door het volgen van de bij(scholing) ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’ kun je in het vervolg goed en snel de mogelijke gevaren voor de geblesseerde sporter en zijn omgeving overzien, inschatten en daar naar handelen. De leerdoelen specifiek per module.

Module 1: ‘Handelen bij sportongevallen en blessures’

Na afloop van deze modules ben je in staat om:
1. na te denken over zijn/haar rol bij sportongevallen/blessures
2. mild en ernstig lichamelijk letsel te onderscheiden
3. te handelen bij het vermoeden van ernstig lichamelijk letsel
4. te reflecteren op eigen handelen.

Modules 2 en 3: ‘EHBO en ‘Reanimatie’

Maak op een laagdrempelige wijze kennis met EHBO. Leer in korte tijd de belangrijkste EHBO vaardigheden, reanimatie en het gebruik van de AED. Onder leiding van een gecertificeerde instructeur wordt veel geoefend. Je zit dus niet stil, maar gaat actief met EHBO aan de slag.
Oefenen gebeurt op een (reanimatie)pop.

Na afloop van deze modules ben je in staat om:

 1. te zorgen voor veiligheid;
 2. de toestand van het slachtoffer te beoordelen (ABC-methodiek)
 • de onder 4 genoemde letsels vast te stellen
 1. hulpdiensten te alarmeren;
 2. eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met:
 • bewusteloosheid
 • een verslikking
 • een huidwond
 • een bloeding
 • brandwonden
 • letsels aan botten, spieren en gewrichten
 • vergiftiging

Verder ben je in staat om:

 • hartmassage en mond-op-mond beademing toe te passen;
 • de automatische externe defibrillator toe te passen;
 • een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging te leggen.

Prijs

De prijs voor deze gehele bij(scholing) bedraagt € 130,-.

Inschrijven

Via de website van de Academie voor Sportkader: www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voor-sportkader/sportongevallen-vsg-02122015